Dalil al-Quran Kebolehan Menyapa Sayyidina MuhammadFirman Allah:

{ ﻟﺘﺆﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺗﻌﺰﺭﻭﻩ ﻭﺗﻮﻗﺮﻭﻩ ﻭﺗﺴﺒﺤﻮﻩ ﺑﻜﺮﺓ ﻭﺃﺻﻴﻼ }

" ... Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkannya, membesarkannya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (Al-Fatĥ : 9)

Syaikh Thabari mengutip dari ulama ahli tafsir:

عن قتادة (ﻭﺗﻮﻗﺮﻭﻩ) ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﺘﺴﻮﻳﺪﻩ ﻭﺗﻔﺨﻴﻤﻪ.

Dari Qatadah maksud ayat "Membesarkannya" adalah Allah memerintahkan untuk menjadikan Rasul sebagai Sayid dan mengagungkannya (Tafsir ath-Thabari 22/208)

Catatan: "dlamir" / kata ganti pada kalimat (ه) terjadi perbedaan pendapat. Banyak ahli tafsir yang mengembalikannya kepada Rasul, kecuali pada kalimat (وتسبحوه) maka merujuk kepada Allah.

Ma'ruf Khozin, Pecinta Sayyidina Muhammad shalla Allahu alaihi wa sallama

Baca Juga

Komentar