Bekas Sujud dan Khawarij

Ma'ruf Khozin

ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻳث اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻪ ﻟﻠﺨﻮاﺭﺝ ﻗﺎﻝ ﻓﺄﺗﻴﺘﻬﻢ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻡ ﻟﻢ ﺃﺭ ﺃﺷﺪ اﺟﺘﻬﺎﺩا ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺛﻔﻦ اﻹﺑﻞ ﻭﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ اﻟﺴﺠﻮﺩ

Dalam riwayat Ibnu Abbas tentang kisah perdebatan beliau dengan Khawarij, beliau berkata: "Aku datangi mereka, aku masuki suatu kaum yang tak kulihat orang yang lebih bersungguh-sungguh di banding mereka, tangannya sekeras onta, wajahnya ada tanda bekas-bekas sujud"

(al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam Fath al-Bari syarah Hadis al-Bukhari 12/289. Dan dinilai sahih oleh Syaikh al-Hafidz al-Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid 6/241)

Baca Juga

Komentar